Referat Generalforsamling

Lørdagsbandens Generalforsamling 2019/20

Lørdag,den 29.maj 2021

1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået Kim Funder, der blev valgt med akklamation.
2. Valg af referent Bestyrelsen havde foreslået Karl-Johan Husted, der ligeledes blev valgt.
3.Bandeleders beretning Bandelederen indledte med et Olsen Bande stunt, hvorefter beretningen for 2019/20 blev oplæst og derefter udleveret til referenten, der har lagt den på klubbens hjemmeside, hvor den kan ses under INFIO TIL MEDLEMMER/Generalforsamling/Beretning.
beretningen blev godkendt uden kommentarer.
4.Regskabsaflæggelse Kassereren udleverede regnskabet til de fremmødte og redegjorde for hver enkelt  post i regnskabet. Regnskabet blev sat til afstemning og dirigenten sørgede  for enstemmig godkendelse.
5. Forslag fra medlemmer Der var til bestyrelsen ikke indkommet forslag til behandling
6. Valg af Bandeleder Det blev meddelt, at Poul Møller havde indvilget i at tage lederjobbet i det kommende år, hvilket blev modtaget af forsamlingen med klapsalver.
7. Valg af kasserer


Kassereren Knud Erik Nielsen modtog genvalg hvilket forsamlingen ligeledes accepterede med klapsalver.
8.Kontingentfastsættelse Ledelsen foreslog uændret kontingent for det allerede igangværende år og meddelte at alle havde indbetalt kontingent for 2020/21.
9.Eventuelt Efter nogle mere eller mindre seriøse indlæg blev man enige om at rose og takke den afgående ledelse for veludført arbejde under de for det forløbne år så vanskelige forhold.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for forholdsvis god ro og orden.  
Således refereret: Bramming, den 29.maj 2021
Karl-Johan Husted