Referat Generalforsamling

Lørdag,den 27.November 2021
Referat fra Lørdagsbanden`s generalforsamling 2021. 
Tilmedlte til spil lørdagmorgen: 13 personer, desværre måtte Karl Johan melde fra. Spisning & generalforsamling: 11 personer, Villy måtte også melde fra. Afmelding fra: Anders, John, Steen og Svend Åge. 
Punkt. 1: Kim blev valgt til dirigent og styrede som sædvanligt general-  forsamlingen med en fast hånd . 
Punkt 2: Niels valgt til referent/skriver 
Punkt 3: Bandelederens beretning, da Poul havde problemer med  stemmen efter høj cigar føringen overtog Kim dette er hverv med hjælp fra Poul PC. 
Alle kunne godkende bandelederens beretning. 
Beretningen kan rekvireres ved henvendelse til Poul.. 
Punkt 4: Aflæggelse af regnskabet, Knud Erik gennemgik årets-   regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt med flertal. 
Punkt 5: Der var indkommet flere forslag. 
B: Vedrørende fælles spil med quinder 4 gange årlig: 
Vedtaget at kun 3 gennemgående tæller: 
C: Indkøb af nye golfbolde med logo blev drøftet meget og til sidst blev medlemmerne enige om, at bestyrelsen arbejder videre med at fremskaffe nye logo-bolde og alle medlemmer indbetale ekstra kr. 200,00 til kasseren, dog ville Johannes ikke bakke om dette tilbud/indbetaling og satte sit medlemskab  på spil. Bandeledelsen tager en snak med Johannes senere hvordan dette løses. 
D: Angående drop af bolde i efterår/vinter tid. (blade mv.) Det blev besluttet, at såfremt markøren kan siger god for drop i områder, hvor spillerens bold ikke kan findes, må der droppes  ud på fairway mod 2 ekstra slag. 
Punkt 6: Valg af bandeleder: Poul blev valgt til en ny særson, godt gået Poul  
Punkt 7: Valg af kasserer: Knud Erik tager en endnu en ekstra tørn, Tak K E
Punkt 8: Fastsættelse af kontingent:  Alle fremmødte godkendte forslaget på Kr. 600,00 så husk også de 200, ekstra til nye bolde.. 
Punkt 9: Eventuelt: Herefter tog Poul ordret og takkede dirigenten for hans store arbejde i dag. 
Poul kom ind på Svend Aage´s udmelding af lørdagsbanden og Svenne vil gerne engang imellem komme og spille med os. 
Leo takkede bandeledelsen for deres store arbejde. 
Herefter gik Poul og Knud Erik som Olsen´s bande afløser over til  uddeling af diverse præmier. 

Bramming, den 27. november 2021 

Niels Krogh