Generalforsamling

generalforsamlingen d. 08.12.2018:

Efter silden blev generalforsamlingen afviklet under dirigenten Kim Funders kyndige ledelse på en dejlig hurtig måde. Bestyrelsesvalget blev som ventet – genvalg på alle poster.
Efter lidt “kævl og ævl” under punktet eventuelt  genoptog vi julefrokosten. Der blev sunget flere skønne sange mellem serveringerne med de stemmer vi nu har. Tak for sangheftet Poul!
Fyldig – eller næsten – fyldig referat Kan læses nedenfor…………….

Referat fra Lørdagsbandens generalforsamling d. 08.12.2018: 

Bande-leder Poul Møller bød velkommen til den årlige generalforsamling med Julefrokost. Han fortalte meget kort om Dagsordenen.

Der var 15 tilmeldte – 2 fraværende Leo & Kurt.

Generalforsamlingens dagsorden:
1) Valg af dirigent   Kim Funder blev valgt og han gjorde det klart, at generalforsamlingen vil blive styret med en fast hånd, ingen slinger i valsen!
2) Bande-lederens beretning, Poul kom ind på, at vi desværre havde mistet golf ven i løbet af året
 Hans Åge Nielsen  Æret være hans minde.
Nyt bandemedlem blev budt velkommen.   Leo Bork – John Lauritsen kom ind i 2017 Vinderne af Årets matcher blev læst op.  Se bandeledens beretning, Beretningen blev godkendt.
3) Aflæggelse af regnskab. Bandens kasserer Kenneth C P,  gennemgik regnskabet.  Regnskabet blev godkendt.
4)  Forslag fra medlemmer  Ingen!
5) Valg af ny bande-leder Poul tager et år mere. Tak til Poul.
6) Valg af ny bande-kasserer Kenneth tager et år mere Tak til KC.
7) Fastsættelse af årets kontingent Kr. 500,00 indbetales senest den 1. april 2019
8) Eventuelt:
 Her blev der drøftet 25 års jubilæum 2019. Er der nogen, der har gode forslag til fejringen – kontakt bandeledelsen. 

Efter afslutningen på generalforsamling, blev der uddelt præmier og gaver:
Årets vinder på Par 3 banen: Leo Bork
Johannes fik 2fl. Rødvin+ bolde for sit arbejde med tidsbestillingen
 Karl Johan fik 2 fl. Rødvin + bolde for sin store indsat med vores hjemmesider mm.
Svend fik 1 fl. Rødvin.
Øvrige præmier ses under Pouls beretning.