Årets matchplan

Matchplan 2022
Foreløbig matchplan for2022:
26. marts 2022  Afslutng på snebolde match med efterfølgende 3 håndmadder i restaurant Hole In One.
21. maj 2022 Første Quindermatch på Kaj Lykke Golfbane med
fterfølgende mad og hygge i restaurant Hole In One
18. juni 2022 Anden Quindermatch på Kaj Lykke Golfbane  med fterfølgende mad og hygge i restaurant Hole In One
13. august 2022 Tredje Quindermatch – Ribe Tour med efterfølgende mad og hygge i Ribe Golfklub NB! Første tee off er rykket til 13:00
3. september 2022 Par-3-mesterskab heldags med golf på Kaj Lykkes Par-3 bane og fortæring og drikkevarer før og efter i Syrenvej 17 i Møllers Køkken
24. september 2022  Fjerde Quindermatch på Kaj Lykke Golfklub med
efterfølgende  mad og hygge i restaurant Hole In One
Ret til ændringer af datoer for matchplanen forbeholdes.

De ordinære lørdagsmatcher ligger fast, hvis ikke andet foreligger fra Klubben.

Poul Møller
Bandeleder

Generalforsamling 2021 
Alle medlemmer inviteres til bandens ordinære generalforsamling 
Lørdag, den 27. november 2021 i Restaurant Hole-In-One, kl. 14.31, 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bandelederens beretning 
4. Bandekasserens aflæggelse af årsregnskab
5. Forslag af medlemmer 
A. Ekstraordinær opkrævning af DKK 200 ved alle medlemmer til indkøb af logobolde  (Olsenbanden) for ca. DKK 5.000 (Poul) 
B. Quindermatcher, 3 tællende til gennemgående matcher af 4 spillende (Poul)
6. Valg af bandeleder 
7. Valg af bandekasserer
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt 
Frist for indgivelse af forslag er en uge før, d.v.s. 20. november 2021. Under punkt 5 kan således  fremkomme yderligere forslag. 

Julefrokost 
Dresscode: Slips eller butterfly banden er tillige denne dag vært ved årets julefrokost. 
I lighed med andre lørdage spiller vi en 18-hullers match fra kl. ca. 08.30. Mødetidspunkt kl. 08.01 i kælderen, hvor der er info og holdsammensætning.  Til- og framelding 
Match- og bandeleder tager imod fra dags dato og hellere i dag end i morgen. Sidste frist er 20.  november, kl. 23.59. 
Er du eventuel i tvivl om et eller andet 
Tøv da ikke med at kontakte Poul. 
Kontakt 
muller1957@outlook.dk 
Mobil 2943 5743 
På vegne af lørdagsbanden