Årets matchplan

På grund af situationen omkring Covid19 og deraf følgende restriktioner, er der ikke udarbejdet en årsplan for Lørdagsbanden
Når situationen er mere afklaret vil der her blive anført en matchplan.
Bandeledelsen